Kezdőlap arrow Bemutatkozás arrow Alapítóink  
2018. április 23.
Alapító tagok PDF Nyomtatás E-mail

A nyugat-dunántúli régió, fejlett infrastruktúrájának, földrajzi elhelyezkedésének és innovációs készségének köszönhetően vezető szerepet tölt be Magyarország modernizációjában. Ezen folyamat elősegítésére 7 intézmény, ill. vállalkozás példaértékű összefogásával 2000 elején nyílt meg a Régió első, modern Innovációs és Technológiai Központja. 

AZ INNONET ALAPÍTÓI: 

Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

A Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 1992-ben kezdte meg működését annak érdekében, hogy segítse Győr-Moson-Sopron megye mikro- és kisvállalkozásainak fejlődését, életképes vállalkozások létrehozásának támogatásával hozzájáruljon a munkanélküliség csökkentéséhez, továbbá javítsa és bővítse a gazdasági szereplők szakképzettségét, vállalkozási ismereteit. Az Alapítvány politikamentes társadalmi-közösségi kezdeményezés, célja és feladatai teljesítése érdekében kész együttműködni minden szervezettel, közösséggel, személlyel amely illetőleg aki a fenti célok megvalósításán munkálkodik...


Győri Nemzetközi Ipari Park Kft.

A Győri Ipari Park teljesen közművesített telephelyeket biztosít magyar és külföldi beruházók zöldmezős beruházásaihoz. A telephelyek alkalmasak ipari csarnokok, irodák, központi elosztóraktárak és kereskedelmi létesítmények számára. Kialakítható minimális teleknagyság: 2.000 m2 Kialakítható maximális teleknagyság: 12 ha... 

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

Győr a Nyugat kapuja, Magyarország egyik legdinamikusabban fejlődő nagyvárosa 130 ezer lakossal. Győr-Moson-Sopron megye székhelye, a Nyugat-Dunántúl regionális centruma, az úgynevezett Bécs-Budapest-Pozsony aranyháromszög gazdasági, közlekedési és idegenforgalmi központja... 

Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzata

A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat az 1990. évi önkormányzati választásokat követően a Győr-Moson-Sopron Megyei Tanács jogutódjaként jött létre. A képviseleti alapon szerveződő megyei önkormányzat megkereste és megtalálta azokat a területeket, ahol a kötelező feladatain túl hozzájárulhat a térség - humán és reál - fejlődéséhez, fejlesztéséhez. Az első megyei közgyűlés tagjainak száma 52 fő volt. Az 1994. évi önkormányzati választások eredményeként 41 tagú testület alakult. Azóta 41 képviselő alkotja a megyei képviselő-testületet...

Gy.M.S. Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamarát 1994. október 25-én alapították és 1995. január 1-én kezdte meg tevékenységét. A Kamarának jelenleg 1600 önkéntes tagja van, melynek fele gazdasági társaság, fele egyéni vállalkozó. A megyében 30 000 olyan vállalkozás működik, amely szakmailag potenciális lehet a kamara számára. A megújult Kamara mottója „A Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara legyen a gazdaságszervezés és irányítás valamennyi szintjének (kistérségi, megyei, EU-régiós, szakmai és ágazati) meghatározó szereplője”...
 

Magyar Innovációs Szövetség

A Magyar Innovációs Szövetség, mint szakmai és munkaadói érdekvédelmi szervezet, tevékenységének középpontjában - tagvállalatainak célkitűzéseivel egyezően - az innováció gazdaságélénkítő szerepe áll. A szellemi termékek létrehozását, elterjesztését, illetve átadását, átvételét és gyakorlati hasznosítását - a köztestületként működő kereskedelmi és iparkamarákkal szoros együttműködésben - kívánja segíteni annak érdekében, hogy növekedjék a vállalatok és velük a magyar gazdaság teljesítménye, jövedelemtermelő képessége, az innováció segítségével felgyorsuljon a modernizáció és ennek eredményeképpen a gazdasági fejlődés...

UNIVERSITAS-Győr Alapítvány

Az Universitas-Győr Alapítvány a Széchenyi István Egyetem tudományos hátterét támogatja. Az Egyetemen három karon (Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar, Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar és Műszaki Tudományi Kar) és két intézetben (Petz Lajos Egészségügyi és Szociális Intézet, Varga Tibor Zeneművészeti Intézet), négyféle képzési formában nyújt lehetőséget továbbtanulásra, amelyet széles körű továbbképzési lehetőségek egészítenek ki (szakmérnök képzés, másoddiploma, doktori iskolák)...

Image