Kezdőlap arrow Bemutatkozás arrow Szakmai háttér  
2018. április 23.
A szakmai tevékenység háttere PDF Nyomtatás E-mail

PARTNERSÉG 

Az INNONET szakmai tevékenységét nemzetközi tapasztalatok alapján, több hazai intézménnyel, szervezettel szoros együttműködésben formálja.   

A Központ tagja a Magyar Innovációs Szövegtségnek (MISZ), rendszeresen tudósít rendezvényeiről az MISZ hírlevelében. Az MISZ honlapjáról letölthető a MagyarTechnológiai Inkubátor és Magvető Tőke Program c. tanulmány, mely áttekintést ad a győrihez hasonló intézmények célszerű működéséről, a működés hátteréül szolgáló EU irányelvekről és a javasolt fejlesztési irányokról egyaránt.  

A Vállalkozói Inkubátorok Szövetségében (VISZ) az INNONET látja el a Nyugat-dunántúli Régió (elnökségi) képviseletét. A szervezet célja 1991-es létrejöttétől kezdődően a vállalkozói inkubátor rendszerek szervezeti, információs és elméleti kérdéseinek kimunkálása, összehangolása, a hazai és nemzetközi kapcsolatok kiépítése, ápolása és ezeken keresztül a rendszerek elterjesztésének elõsegítése.

Az INNONET alapító konzorciumi tagja a Pannon Novum Nyugat-dunántúli Innovációs Ügynökségnek. Az Ügynökségen belül az INNONET szakértői a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség, a Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Nyugat-magyarországi Tudományos Intézete, a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara és a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány munkatársaival együttműködésben dolgoznak a Nyugat-dunántúl gazdasági tér innovációjának fejlesztésén.

Az INNONET folyamatosan részt vállal hazai és nemzetközi projektek kidolgozásában, megvalósításában. A projektekhez kapcsolódó szakmai partnerségekről itt tájékozódhat.

Image

AZ INNOVÁCIÓ FOGALMA

 „Az innováció egy ötlet átalakulása vagy a piacon bevezetett új, illetve korszerűsített termékké, vagy az iparban és kereskedelemben felhasznált új, illetve továbbfejlesztett műveletté, vagy valamely társadalmi szolgáltatás újfajta megközelítése.”

Magyarországon a rendszerváltást követően elkezdődött a gazdaság szerkezetének átalakítása. Ez elsősorban a gazdaság extenzív fejlődését eredményezte, melynek erőforrásai kimerülőben vannak. Mára világossá vált, hogy a további növekedés előfeltétele az innovációs folyamatok gerjesztése.

Az Észak-Dunántúl gazdasága a rendszerváltás után dinamikus fejlődésnek indult. Győr és vonzáskörzetének fejlett infrastruktúráját kihasználva napjainkban is egyre több külföldi beruházású vállalkozás jön létre. A fejlett infrastruktúra mellett további motiváció az alacsony beruházási költség, az olcsó, de jól képzett munkaerő, valamint a kapott adókedvezmények. Ezen vállalkozások innovációs háttere az anyaországban van. A termékek és technológiák fejlesztése is elsősorban külföldön történik. Ezért szükség van arra, hogy a fejlődés ilyen extenzív formáját az intenzív fejlődés váltsa fel. A megoldás az innováció, az innovációs folyamatok gerjesztése, a magyar innovációt alkalmazó vállalkozások támogatása, beszállítói képességük növelése.

MISSZIÓS ÁLLÍTÁS

Az innováció gerjesztése felgyorsítja a tartós intenzív fejlődést.

MISSZIÓS CÉLOK

- Az innovatív ötletek folyamatos felkutatása és fejlesztése

- Az innovációra épülő kis és közepes vállalkozások megerősítése

- Az innovációs és technológiai transzfer információk közvetítése

- Nemzetközi partnerkapcsolatok kiépítése, tapasztalatok kicserélése

A misszió teljesítéséhez első lépésben létre kellett hozni az innovációs „hardvert”, egy innovációs és technológiai központot, amely elsődleges feladatának a missziós célok megvalósítását tekinti. A második lépésben meg kell alkotni a hardvert működtető innovációs „szoftvert”.

Nemzetközi és hazai tapasztalatok bizonyítják, hogy az innovációs ötletek jelentős részét elsősorban a fiatal – főiskolai és egyetemi – korosztály köréből lehet várni. Ugyanakkor szükséges az ötletek megvalósításához a tapasztalt szakemberek bevonása is. A hazai főiskolai és egyetemi diplomamunkákban, tudományos dolgozatokban, kutatás-fejlesztési projektekben számtalan innovációs ötle van elrejtve, melyek feltárására jelenleg nincs kialakult szisztematikus módszer, hasznosításuk gyakorisága elenyésző  Az innovációs ötletekre épülő projektek megvalósításához ideális terep egy innovációs és technológiai központ. A mérhető cél a fenti tevékenységek 1 %-nak projektté formálása lesz.

Az innovációs folyamatok társadalmi haszna lényegesen nagyobb, mint az innovációs vállalkozások által elért saját haszon. Ez indokolja, hogy az innovatív vállalkozásokat működésük első szakaszában támogatni és segíteni kell. A misszió teljesítése ezáltal a gazdaság fejlesztésének specifikus módszerévé válik.

KOMPETENCIA KÖZPONT

Az INNONET közeljövőbeni fejlődési pályáját a Kompetencia Központtá bővülés tevékenységei határozzák meg. Az Európai Unió tagországaiban már régóta sikeresen működő Kompetencia Központ modell egy speciális tudásra, kiválóságra – kompetenciára – alapozott létesítmény, amely erősíti a kooperációt a tudomány és a gazdaság között, elősegíti a kutatás-fejlesztési eredmények átültetését a gyakorlatba. Az ilyen központok általános jellemzői:

- Egy speciális tudás, kiválóság (kompetencia) köré csoportosulnak

- Erősen gyakorlat-orientált fejlesztő bázisként működnek

- Széleskörű szolgáltatásokat képesek nyújtani a vállalatok számára

- Magasan képzett, új tudás létrehozására képes munkaerőt alkalmaznak

- Elősegítik a technológia-orientált vállalkozások hosszú távú letelepedését

- Együttműködnek a egyetemekkel és K+F szervezetekkel technológiai és szervezési támogatással

- Kísérleti fejlesztés és az innováció területén szolgáltatásokat nyújtanak a kis- és közepes vállalkozások számára

- Kísérleti fejlesztés és az innováció területén eredményeket megsokszorozó nemzetközi programokban vesznek részt

Az Autopolis Nyugat-magyarországi Fejlesztési Pólus programban az INNONET a TECHNONET Autópiari Technológiai Kompetencia Központ kulcsprojekt kidolgozója. A Kompetencia Központ létesítését megalapozó szakmai anyagok elkészítésénél közreműködött a PANAC Pannon Autóipari Klaszter és a Győri Nemzetközi Ipari park. A projektet konzultációval és a szökséges illeszkedési pontok egyeztetésével segíti a Széchenyi István Egyetem és a Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. Az Autopolis Program megvalósítását Győr városa és a Győri Fejlesztési Pólus Kft. koordinálja.

Image